Toteutukset

Deserthousen toimintaperiaatteena on suunnitella ja toteuttaa toimivia ja kestäviä asiakaslähtöisiä ratkaisuja, jotka tukevat niin asiakkaidemme kuin koko heidän toimintansa periaatteita ja arvoja. Toteutuksista pyritään tekemään yhtäläisesti niin käyttäjäystävällisiä kuin tehokkaitakin lähtien siitä oletuksesta, että asiakaslähtöisten räätälöityjen ratkaisuiden ei tarvitse, eikä myöskään kuulu olla kalliita ja monimutkaisia.

Historiaa : Deserthousen ensimmäiset toteutukset ovat olleet pienimuotoisia nettisivuprojekteja. Ajan myötä projektit ovat kasvaneet suuremmiksi ja mielenkiintoisemmiksi, toimeksiannot ovat nykyisin pienestä ajastetusta skriptistä aina asiakashallintajärjestelmiin.

  • Alustat

    Käytämme palvelualustoina fyysisiä ja virtuaalisia dedikoituja palvelimia. Palvelimet sijaitsevat ensisijaisesti Suomessa, mutta asiakkaamme saavat halutessaan käyttöön myös ulkomailla sijaitsevia palvelimia ja palveluita.

  • Teknologiat

    Pääsääntöisesti ohjelmointi tapahtuu PHP -kielellä, mutta joissain tapauksissa on tarpeen räätälöidä sisältöä käyttäen hyväksi javaa, ajaxia tai muuta skriptikieltä. Useimmat toteutukset tarvitsevat taustalleen myös tietokantoja, joten luonnollisesti ne kulkevat mukana teknologioissa.

  • Osaaminen

    Osaaminen webbiohjelmoinnissa on karttunut vuosien aikana ja olemme pyrkineet löytämään hyvät, luotettavat ja toimivat ratkaisut joista on iloa pitkäksi aikaa. Ohjelmointikielet kehittyvät ja käyttöön tulee jatkuvasti uusia tekniikoita, siksi onkin hyvä pysyä ajan tasalla myös uusimpien innovaatioiden osalta.

Copyright (c) 2021 Deserthouse.